Titulní stránka

Rozebráno
Obsah knihy

 

Počet stran: 256
          
ISBN 80-86330-11-7

Miroslav Virius: C# pro zelenáče

 • Nenásilný úvod do objektově orientovaného programování;
 • moderní programovací jazyk;
 • základní programátorské techniky;
 • úvod do programování grafického uživatelského rozhraní.

C# pro zelenáče srozumitelnou formou popisuje:

 • jaké jsou základní principy objektově orientovaného programování;
 • jak v jazyce C# snadno vytvořit dobrý program;
 • jaké datové typy a příkazy se v C# používají;
 • jak se pracuje s poli, objektovými typy a delegáty;
 • k čemu jsou dobrá rozhraní, jka se pracuje s událostmi a jak využít vyjímek k vytvoření bezpečného programu.

Zajímá-li Vás programování, pomůže vám tato kniha dostat se z úrovně naprostého začátečníka až na úroveň středně pokročilého programátora.

O autorovi

Ing. Miroslav Virius, Csc. přednáší programovací jazyky a programovací techniky na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Je autorem 23 knih a vysokoškolských skript věnovaných převážně programování. Některé z nich získaly různá ocenění (Tip Chip, Cena nakladatelství Grada, Cena rektora ČVUT).

Proč právě C#? (z úvodu knihy) 

Proč byste se měli učit právě C#? Jde o nový jazyk, právě uvedený na trh, a kdo vám zaručí, že během krátké doby nezapadne?

Upřímně řečeno, zaručit vám to nemůže nikdo. Přesto si myslím, že tento jazyk má před sebou slibnou budoucnost, a mám pro to dobré důvody. Posuďte sami:

 • tento jazyk vytvořila a šíří velká počítačová firma - Microsoft. To samo sice není zárukou úspěšnosti, ale je to dobrý předpoklad k ní;
 • jde o jazyk určený pro tvorbu programů pro MS Windows, nejrozšířenější prostředí na PC;
 • tým, který jazyk C# navrhl, vedl Andres Hejsberg, autor Turbo Pascalu a vedoucí týmu, který vyvinul Borland Delphi - dva velice úspěšné programovací prostředky;
 • návrh jazyka C# vychází ze zkušeností s jazykem C++, který byl nejpopulárnějším programovacím jazykem v devadesátých letech minulého století, a s jazykem Java, který se těší velké popularitě v současnosti.

Ostatně k podobnému závěru dospěli i jiní, a proto (mimo firmu Microsoft) vznikl projekt jazyka C# a celého prostředí .NET, který je open source; v současné době je k dispozici verze označená 0.9. Po-drobnější informace o tomto projektu lze najít na webové adrese http://www.go-mono.com.

Co v této knize najdete

Začneme tím, že se seznámíme s několika základními pojmy, které by měl každý programátor znát. Povíme si něco o počítači a jeho součástech, o algoritmech a samozřejmě také o třídách a objektech. C# je totiž tzv. objektově orientovaný jazyk, a proto se objektům prostě nelze vyhnout. Nakonec si řekneme i několik slov o historii C#.

V následujících dvou kapitolách si na několika jednoduchých programech ukážeme, jak vypadá program v C#, jak vypadají nejběžnější programové konstrukce, jak se program překládá a spouští. Tím si vytvoříme rámec, který nám umožní v následujících kapitolách uka-zovat smysluplné příklady.

Pak začne výklad jazyka "naostro": seznámíme se postupně s datovými typy, příkazy, vytvářením a používáním objektových typů atd. Další podrobnosti naleznete v obsahu knihy.

Co v této knize nenajdete

Především mějte prosím na paměti, že jde o knihu pro zelenáče. To znamená, že nemůže obsahovat vše, co lze o jazyku C# napsat. O řadě témat jsem se nezmínil, protože na ně nezbylo místo, o jiných proto, že mi připadají pro začátečníka zbytečně komplikovaná (a přitom bez jejich znalosti lze také dobře programovat). Jde např. o programování vícevláknových aplikací, o práci s atributy pomocí mechanizmu reflexe, o programování webových služeb a jejich klientů atd.

Zdrojové kódy ke knize

Ke knize jsou v elektronické formě k dispozici všechny zdrojové kódy.