Jak prověřit vlastnictví družstevního bytu?

U družstevních bytů je prověření jejich vlastnictví ještě důležitější, než u bytů v osobním vlastnictví.

Vlastnictví družstevních bytů je o něco složitější, než je to u bytů v osobním vlastnictví. Ve skutečnosti je vlastníkem bytu družstvo a uživatel bytu je podílníkem na družstvu s právem byt užívat. Občas se tedy stane, že družstvo svůj majetek zadluží nebo jiným způsobem zatíží. O tom nemusí ani družstevník vědět, obzvlášť v případě, kdy se o chod družstva moc nezajímá.

Je nutné provést prověření vlastnictví bytu, nebo domu na katastru nemovitostí, stejně jako u prověření bytu v osobním vlastnictví. Tedy u družstevního bytu ověříme, zda je družstvo skutečně vlastníkem bytu, nebo většinou spíše domu. Podle zákona musí družstvo vést evidenci družstevníků, členů družstva. Členové družstva mají právo do tohoto seznamu nahlížet a nechat si z evidence od družstva vydat písemné potvrzení o svém členství. Těmito doklady může člen družstva doložit své vlastnictví k bytu.

Na družstvu je vhodné také ověřit, zda prodávající nedluží družstvu nějaké platby. Nemalé množství družstev nemá doposud splacenu tzv. anuitu. Tedy družstevníci musí ještě doplatit investiční úvěr za postavení bytu, resp. domu. Anuita se splácí většinou v měsíčních splátkách společně s ostatními platbami.

Dobrou zprávou je, že vedení družstva se k převodu družstevního podílu nevyjadřuje a je povinno družstevní podíl na nového člena po podepsání smlouvy převést.

Při prodeji družstevního bytu se nevytváří kupní smlouva na byt, ale smlouva o převodu družstevního podílu. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. Smlouva se nezapisuje na katastr nemovitostí.

Tato odpověď byla vypracována pro širokou veřejnost pracovníky firmy Neocortex s.r.o. Jde o součást FAQ - Odpovědi na často kladené otázky. Přestože jsme věnovali maximální úsilí, aby všechny informace byly bezchybné a úplné, nemůžeme bohužel vyloučit chybu. V případě, že máte jakékoliv dotazy nebo připomínky, neváhejte nám je sdělit. Pokud máte nějakou otázku, týkající se koupě nemovitostí a nemůžete jí v tomto FAQ nalézt, napište nám a mi se otázku pokusíme zpracovat.

Komentáře čtenářů k této stránce