Jak prověřit vlastnictví pozemku?

Prověření vlastnictví pozemku je při jeho koupi ta první a nejdůležitější věc.

Vlastnictví pozemku musíme prověřit ze dvou hledisek. Za prvé kdo je vlastníkem pozemku a za druhé, zda vlastnictví není nijak omezeno.

Vlastnictví je velmi důležité, protože nikdo jiný než vlastník, nemůže pozemek prodat. Nejlepším zdrojem ke zjištění vlastnictví pozemků i jiných nemovitostí je Katastr nemovitostí. Vyhledávání je poměrně jednoduché. Stačí znát obec, katastrální území a druh číslování parcely. Někdy není jasné, který druh číslování při vyhledávání zvolit. Jde o stavební nebo pozemkovou parcelu? Pak je nejjednodušší vyzkoušet obě varianty.

Pokud nechceme používat nahlížení do katastru nemovitostí přes internet, stačí navštívit jakoukoliv pobočku Czech Point, u notáře nebo přímo Katastr nemovitostí. Zde získaný papírový výpis je sice zpoplatněn, ale na druhé straně jde o právní dokument na rozdíl od výpisu z internetu.

Na výpisu najdeme mnoho užitečných údajů. Především vlastníka pozemku. Na elektronickém výpisu z internetu je vidět i mapka, která ukazuje, zda jde o hledaný pozemek. Přečtěte si celý výpis. Jsou zde uvedena také nejdůležitější omezení vlastnického práva. Pokud je pro vás něco nesrozumitelné, zeptejte se.

Pokud máme jakékoliv pochybnosti, můžeme Katastr nemovitostí pořádat o kopii nabývacího titulu k pozemku majitele. Většinou jde o kupní smlouvu nebo rozhodnutí o dědictví. Zjistíme tak, jak současný majitel pozemek získal.

Nejčastějšími problémy na pozemku jsou:

  • Zástavní právo - zásadní problém a pozemek prodávající nemůže prodat.
  • Exekuční titul - pro kupujícího zásadní problém, nekupovat bez porady s kvalitním právníkem.
  • Věcná břemena (odkaz).

Pokud má pozemek více vlastníků, je nutné vyřešit i takzvané předkupní právo. Spolumajitelé mají vzájemně přednostní právo na koupi podílu k pozemku od ostatních vlastníků. Pokud se jakýkoliv z majitelů rozhodne svůj podíl na pozemku prodat, musí podíl nejprve nabídnout ostatním majitelům. Jinému kupci může podíl prodat pouze, pokud ostatní podílníci koupi podílu odmítnou.

Pozemek může mít i jiné problémy (odkaz), než ty zapsané v Katastru nemovitostí.

Pokud pozemek kupujete pro výstavbu rodinného domu, musí pozemek splnit mnoho požadavků (odkaz).

Na závěr jedna důležitá maličkost. Vše můžeme být velmi kvalitně prověřeno. Většinou ale nějakou dobu trvá, než dojde k dohodě na přesné ceně a vypracování a schválení kupní smlouvy. Mezitím se ve vlastnictví k pozemku mohlo něco změnit. Jako minimální opatrnost je vhodné v ten samý den, co se podepisuje kupní smlouva a v den kdy se smlouva vkládá do katastru nemovitostí, si přes internet pozemek ještě ověřit.

Tato odpověď byla vypracována pro širokou veřejnost pracovníky firmy Neocortex s.r.o. Jde o součást FAQ - Odpovědi na často kladené otázky. Přestože jsme věnovali maximální úsilí, aby všechny informace byly bezchybné a úplné, nemůžeme bohužel vyloučit chybu. V případě, že máte jakékoliv dotazy nebo připomínky, neváhejte nám je sdělit. Pokud máte nějakou otázku, týkající se koupě nemovitostí a nemůžete jí v tomto FAQ nalézt, napište nám a mi se otázku pokusíme zpracovat.

Komentáře čtenářů k této stránce