K čemu slouží úschova peněz při koupi nemovitosti?

Úschova peněz při koupi a prodeji nemovitosti zvyšuje právní jistotu prodávajícího a kupujícího, že o své peníze nepřijdou. Samozřejmě je rozdíl, zda nemovitost prodává soukromá osoba nebo stát/obec či developer s mnohaletou historií.

Jak to funguje?

  1. Společně s kupní smlouvou podepíše prodávající i kupující Smlouvu o úschově (může se jmenovat třeba Dohoda o správě kupní ceny apod.)
  2. Prodávající zaplatí kupní cenu na bankovní účet úschovce.
  3. Kupující nebo prodávající vloží Kupní smlouvu na příslušný katastr nemovitostí.
  4. Jakmile je na katastru nemovitostí nemovitost převedena na kupujícího, vyplatí úschovce z úschovního účtu kupní cenu (peníze) prodávajícímu. Úspěšný převod na katastru nemovitostí se dokládá většinou Listem vlastnictví, což je dokument, který vydá katastr a dokládá vlastnictví nemovitosti.

Kdo může být úschovce?

Úschovcem může být kdokoliv, na kom se prodávající a kupující dohodnou. Nejčastěji tuto službu nabízí realitní kancelář, která obchod zprostředkuje. Úschova je v tomto případě většinou zdarma, respektive je zahrnuta v odměně realitní kanceláře. Použití realitní kanceláře jako úschovce ale nedoporučuji. Je tam jisté riziko zpronevěry a v případě úpadku kanceláře, nejsou tyto peníze nijak chráněny. Mnohem vhodnější je využít některou z dalších možností. Pokud je mi správně známo, ani v jednom případě, nejsou uschované peníze do likvidačního zůstatku a mají v případě úpadku úschovce vyšší ochranu.

  1. Notář. Odměna by měla být přesně dána notářským tarifem. U větších částek většinou nejdražší varianta. Zde je notář ochoten Smlouvu o úschově upravovat dle požadavků kupujícího anebo prodávajícího, je dle naturelu notáře. Je nutné vzít v úvahu, že notářů je omezené množství a mají tím dost práce, a proto občas menší zájem o další klienty.
  2. Banka s povolením ČNB, což jsou asi všechny banky, které působí legálně na území české republiky. Většinou levnější než notář. Jde ale o velké korporace, a tak ochota a schopnost přizpůsobit smlouvu požadavkům kupujícího anebo prodávajícího je velmi nízká.
  3. Advokát, člen advokátní komory. Většinou nejlevnější varianta. Existují i advokáti, kteří službu poskytnou pro kupujícího i prodávajícího zdarma. Jejich odměna jsou úroky na úschovním účtu. Nezapomeňme prosím, že jde většinou o velké částky, které na úschovním účtu mohou ležet i delší dobu. Advokáti jsou v naprosté většině ochotni Smlouvu o úschově přizpůsobit požadavkům klientů.

Jaké jsou nevýhody úschovy?

Všechno má své nevýhody. I použití úschovy má své nevýhody a rizika.

  1. S výjimkou některých advokátů, viz výše v článku, není úschova zadarmo. Většinou platí kupující, který je úschovou též více chráněn. Může jít o jednotky až desítky tisíc. Zde si dovolím upozornit na některé hypotéční banky, které si u svých klientů silou vynucují použití úschovy u jejich bank, a to za poměrně vysoké částky. Dle mého názoru jde o protizákonné jednání.
  2. Jistě i zde existuje riziko zpronevěry. Osobně toto riziko vnímám nejvíce u advokátů, kde se již takové případy staly.  U notářů bych měl menší obavy a u bank v tomto směru žádné.
  3. Nevýhodou je u nemovitostí, jako jsou byty, domy a kanceláře, prodloužení celé operace. Prodávající většinou předá nemovitost kupujícímu, až po uhrazení celé kupní ceny na účet prodávajícího, a tedy kupující se dostane ke své nemovitosti klidně až za dva měsíce.

Jaký je závěr? Každý musí zvážit sám. Je otázkou, jakého úschovce použít a zda vůbec. Úschovu u realitní kanceláře bych nedoporučoval. Rizika mohou být i větší než úschovce nepoužít. U developera s mnohaletou historií je to možná také zbytečné a nestojí to za to. Samozřejmě každý máme jiný vztah k riziku a jak jsme již psal, jde většinou o hodně peněz.  

 

Tato odpověď byla vypracována pro širokou veřejnost pracovníky firmy Neocortex s.r.o. Jde o součást FAQ - Odpovědi na často kladené otázky. Přestože jsme věnovali maximální úsilí, aby všechny informace byly bezchybné a úplné, nemůžeme bohužel vyloučit chybu. V případě, že máte jakékoliv dotazy nebo připomínky, neváhejte nám je sdělit. Pokud máte nějakou otázku, týkající se koupě nemovitostí a nemůžete jí v tomto FAQ nalézt, napište nám a mi se otázku pokusíme zpracovat.

Komentáře čtenářů k této stránce