Kdo podává daňové přiznání z nemovitosti?

Daňové přiznání z nemovitosti podávají všichni, kdo se v minulém roce stali vlastníkem jakékoliv nemovitosti. Nejde jenom o koupi, ale i například o dědictví, dar a podobně.

Přiznání dani z nemovitosti nepodávají pouze její noví vlastníci. Přiznání musí podat i vlastníci nemovitostí, u kterých se změnily tzv. okolnosti rozhodné pro vyměření daně. Například může jít o dostavbu garáže na pozemku apod.

Daň z nemovitostí se vyměřuje k 1. lednu. Tedy daňové přiznání podávají noví vlastníci nebo povinné osoby, které jsou vlastníky nemovitosti k 1. lednu. Pokud je vlastníků nemovitosti více, může přiznání podat společný zmocněnec. Zmocněnec musí mít od ostatních spoluvlastníků plnou moc a sám musí být jedním ze spoluvlastníků.

Termínem podání daně z nemovitostí je poslední lednový den, tedy 31. ledna.

Tato odpověď byla vypracována pro širokou veřejnost pracovníky firmy Neocortex s.r.o. Jde o součást FAQ - Odpovědi na často kladené otázky. Přestože jsme věnovali maximální úsilí, aby všechny informace byly bezchybné a úplné, nemůžeme bohužel vyloučit chybu. V případě, že máte jakékoliv dotazy nebo připomínky, neváhejte nám je sdělit. Pokud máte nějakou otázku, týkající se koupě nemovitostí a nemůžete jí v tomto FAQ nalézt, napište nám a mi se otázku pokusíme zpracovat.

Komentáře čtenářů k této stránce