Základní informace firmě Neocortex s.r.o.

Firma Neocortex s.r.o. byla založena již v roce 1992. V současné době se zabývá pronájmem a prodejem vlastních bytů a prodejen a prodejem pozemků pro individuální výstavbu.U pozemků Neocortex s.r.o.je také investorem a provádí inženýring a investiční činnost.

Identifikační údaje

IČ (identifikační číslo) 47121211
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ47121211
D-U-N-S (Data Universal Numbering System) 495150265
EORI CZ47121211

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 13272.

Adresu společnosti najdete v na stránce Kontakty.

O webu

Přesto, že správě informací na tomto webu a jeho bezpečnosti věnujeme maximální úsilí, nelze vyloučit, že došlo k chybě proto nemůžeme za informace na tomto webu ručit. Závazné jsou pouze informace, kterou jsou uvedeny na smlouvách s odběrateli a dodavateli.

Veškeré informace a materiály uvedené na tomto webu a to včetně bez nároku na kompletnost, texty, obrázky a videa, mohou být chráněny autorským právem nebo jinými právními předpisy. Pokud chcete některé materiály uvedené na tomto webu použít,obraťte se na nás.