O webu

Přesto, že správě informací na tomto webu a jeho bezpečnosti věnujeme maximální úsilí, nelze vyloučit, že došlo k chybě proto nemůžeme za informace na tomto webu ručit. Závazné jsou pouze informace, kterou jsou uvedeny na smlouvách s odběrateli a dodavateli.

Veškeré informace a materiály uvedené na tomto webu a to včetně bez nároku na kompletnost, texty, obrázky a videa, mohou být chráněny autorským právem nebo jinými právními předpisy. Pokud chcete některé materiály uvedené na tomto webu použít, obraťte se na nás.